Grön Kompetens AB

Välkommen till vår sajt. På vår hemsida kan du gratis ta del av nättjänster samt faktamaterial. Du hittar detta under rubrikerna Kalkyllådan och Veta mera.

I Kalkyllådan finns hjälpmedel för att beräkna energiförbrukning i växthus, för investeringskalkyl, för produktionskalkyler i växthusodling och för energianalys.

Under Veta mera finns samlat olika publikationer som vi på olika sätt medverkat i.

Grön Kompetens AB har en lång och gedigen erfarenhet av rådgivning på konsultbasis inom odling, ekonomi, kvalitet, företagsutveckling och utredningar. De största kundgrupperna är företag och organisationer inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen och vi har vårt kontor på Alnarp där också Sveriges Lantbruksuniversitet finns. Vi är hortonomer och har varit anställda i tur och ordning hos TEU, Trädgårdsutveckling, GRO Konsult och LRF Konsult. I takt med livets gång har verksamheten inriktats på ett fåtal lite större uppdragsgivare och totalt minskat i omfattning. Är du intresserad av tjänster från oss så finns kontaktuppgifter under Kontakt.

 

GROplan har uppdaterats i ett SLF-projekt och heter nu SvePlan. Du kan ladda ner program och beskrivning.

Ladda hem insamlings-
formulär för Kalkyllådan.

Läs rapporten Kalkylera i växthusföretag... med handgripliga tips om kalkyler och datainsamling

Vi har ny besöksadress  

Prova vår kalkyllåda
värmeberäkning, energianalys
och kalkyler.
Välj Kalkyllådan
från menyn!

Energijakten - Miljödatabasen